تساوی سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان

تساوی سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان
سپاهان و پرسپولیس به تساوی ۰-۰ رسیدند.
منبع خبر : iribnews.ir