ابراز نگرانی از حضور بیش از ۲۲ هزار متهم فراری در جامعه انگلیس

ابراز نگرانی از حضور بیش از ۲۲ هزار متهم فراری در جامعه انگلیس
حضور ۲۲ هزار و ۳۴۵ متهم فراری در جامعه انگلیس که برخی متهم به ارتکاب جرایم خشن، قتل و تجاوزند نگرانی‌های امنیتی را در این کشور افزایش داده است.
منبع خبر : iribnews.ir