تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور

تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور


سالاریه: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور تصویب شد - خبرگزاری فارس

سالاریه: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور تصویب شد - خبرگزاری فارس

جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی ...

جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی ...
سالاریه: برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور تصویب شد - خبرگزاری فارس

سند برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران را تبدیل به قطب فضایی منطقه میکند

سند برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران را تبدیل به قطب فضایی منطقه میکند
www.farsnews.ir › news › سالاریه-برنامه-۱۰-ساله-ف...

وزیر ارتباطات: سند برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران را تبدیل به قطب ...

وزیر ارتباطات: سند برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران را تبدیل به قطب ...
همچین در این جلسه موضوعات متعددی پیرامون بخش فضایی به خصوص برنامه 10 ساله فضایی مطرح و نهایتا این برنامه راهبردی به تایید و تصویب شورایعالی ...

جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ... - مشرق نیوز

جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ... - مشرق نیوز
جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی ...

برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور تصویب شد - روزنامه جوان

برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور تصویب شد - روزنامه جوان
www.mehrnews.com › news › جلسه-شورای-عالی-فضا...

جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی ...

جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد/ تصویب برنامه ۱۰ ساله فضایی ...
طبق این برنامه، جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال آینده تبدیل به یک قطب منطقهای در توسعه فناوریهای فضایی و ارائه خدمات پرتابهای فضایی خواهد شد که ...

تصویب برنامه 10 ساله فضایی کشور (گزارش ) - شبکه خبر

تصویب برنامه 10 ساله فضایی کشور (گزارش ) - شبکه خبر
سند برنامه ۱۰ ساله فضایی ایران را تبدیل به قطب فضایی منطقه میکند

رئیسی برنامه 10 ساله توسعه راهبردی فضا را تصویب کرد - اسپوتنیک

رئیسی برنامه 10 ساله توسعه راهبردی فضا را تصویب کرد - اسپوتنیک
www.mehrnews.com › news › سند-برنامه-۱۰-ساله-ف...
منبع خبر : iribnews.ir