واکسن ایرانی تا خرداد ۱۴۰۰ به بازار می آید

واکسن ایرانی تا خرداد ۱۴۰۰ به بازار می آید
عضو کمیته علمی مقابله با کرونا، گفت: تصمیم استفاده از واکسن ایرانی در راستای حفظ عزت ملی گرفته شد.
منبع خبر : mehrnews.com