تخصيص اعتبار برای راه اندازی بازارچه دائمی فروش محصولات بانوان استان همدان

تخصيص اعتبار برای راه اندازی بازارچه دائمی فروش محصولات بانوان استان همدان
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای راه اندازی بازارچه دائمی فروش محصولات بانوان استان همدان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir