ضرورت ارتباط قطعه سازان داخلی خودرو با قطعه سازان بین المللی

ضرورت ارتباط قطعه سازان داخلی خودرو با قطعه سازان بین المللی
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: باید قطعه سازان در زنجیره تامین قطعه سازان بین المللی قرار گیرند.
منبع خبر : iribnews.ir