تأثیر افزایش قیمت شیرخام بر لبنیات

تأثیر افزایش قیمت شیرخام بر لبنیات
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: افزایش قیمت محصولات لبنی وابسته به افزایش قیمت شیر خام توسط دامدار است.
منبع خبر : iribnews.ir