پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور از جلوه‌های اقتدار ملی است

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور از جلوه‌های اقتدار ملی است
رئیس جمهور با اشاره به پرتاب موفق ماهواره نور، اقدام دانشمندان کشورمان در دستیابی به فناوری پیشرفته حضور در فضا را بسیار ارزشمند و افتخارآفرین دانست و اظهار داشت: دستیابی به این فناوری از جمله جلوه‌های اقتدار ملی است.
منبع خبر : iribnews.ir