وحیدی: بازگشت زائران به ایران آغاز شده است

وحیدی: بازگشت زائران به ایران آغاز شده است
وزیر کشور گفت: بازگشت زائران به کشور آغاز شده و تاکنون نزدیک ۵۰۰ هزار نفر از مرزها وارد خاک ایران شدند و این روند ادامه دارد. 
منبع خبر : iribnews.ir