تصمیم جنجالی انگلیس در تحویل آسانژ به آمریکا

تصمیم جنجالی انگلیس در تحویل آسانژ به آمریکا
پس از سال‌ها کشمکش حقوقی میان طرفدار آزادی بیان و نظام انگلیس، دولت این کشور در تصمیم جنجالی دیگر اعلام کرد خواست آمریکا را اجابت می‌کند و جولیان آسانژ را تحویل آمریکا می‌دهد.
منبع خبر : iribnews.ir