هشدار درباره افزایش قیمت مواد غذایی در جهان

هشدار درباره افزایش قیمت مواد غذایی در جهان
دبیر کل سازمان ملل نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش گرسنگی در جهان هشدار داد.
منبع خبر : iribnews.ir