مراسم پایانی جشنواره جهانی شعر آیینی

مراسم پایانی جشنواره جهانی شعر آیینی
مراسم پایانی جشنواره جهانی شعر آیینی با حضور شاعران برگزیده بخش فارسی و بین الملل در حوزه هنری برگزارشد.
منبع خبر : iribnews.ir