اعطای تسهیلات با سود ۴ درصد به کشاورزان دیم کار

اعطای تسهیلات با سود ۴ درصد به کشاورزان دیم کار
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: برای حمایت از کشاورزان دیم کار، و برای تامین ادوات کشاورزی مورد نیاز آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تسهیلات کم بهره با سود ۴ درصد در اختیار کشاورزان قرار داده است
منبع خبر : iribnews.ir