سانحه رانندگی در محور اندیکا -شهرکرد با ۶ مصدوم

سانحه رانندگی در محور اندیکا -شهرکرد با ۶ مصدوم
بر اثر سانحه رانندگی در محور اندیکا -شهرکرد ۷ تفر مصدوم شذند.
منبع خبر : yjc.news