گسترش مبادلات با آفریقا از اولویت های ایران است

گسترش مبادلات با آفریقا از اولویت های ایران است
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تهران از گسترش همه جانبه روابط با آکرا استقبال می کند، تصریح کرد: فصل جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی از جمله غنا در دولت سیزدهم آغاز شده است.
منبع خبر : iribnews.ir