استاد دانشگاه شهید چمران ، عضو هیئت‌علمی نمونه‌ی کشور

استاد دانشگاه شهید چمران ، عضو هیئت‌علمی نمونه‌ی کشور
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز عضو هیئت‌علمی نمونه‌ی کشور شد
منبع خبر : iribnews.ir