طراحی پلتفرمی برای ارائه خدمات آنلاین مدیریت دارایی‌های فکری

طراحی پلتفرمی برای ارائه خدمات آنلاین مدیریت دارایی‌های فکری
یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی پلتفرمی برای ارائه خدمات آنلاین مدیریت دارایی‌های فکری به هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.
منبع خبر : iribnews.ir