زمینه استفاده همگانی از موقعیت‌های آموزشی فراهم شود/احیاء فرهنگ کتابخوانی در مدارس

زمینه استفاده همگانی از موقعیت‌های آموزشی فراهم شود/احیاء فرهنگ کتابخوانی در مدارس
استاندار فارس با تاکید بر عدالت آموزشی، گفت: بر اساس قانون اساسی باید عدالت آموزشی بوجود آید و فرایند استفاده همگانی از موقعیت‌های آموزشی ایجاد شود.
منبع خبر : yjc.news