شرایط واگذاری استقلال و پرسپولیس فراهم شد

شرایط واگذاری استقلال و پرسپولیس فراهم شد
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت : شرایط واگذاری استقلال و پرسپولیس در بورس فراهم شده است.
منبع خبر : iribnews.ir