رقابت تکواندوکاران برای رسیدن به تیم ملی

رقابت تکواندوکاران برای رسیدن به تیم ملی
کادر فنی تیم ملی تکواندو برای رسیدن به ترکیب جهانی ، مسابقات درون اردویی برگزار کرد.
منبع خبر : iribnews.ir