اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام

اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام
رئیس جمهور در شورای اداری شهرستان ورامین ۲۰ مصوبه با اعتباری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان را برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام شهر‌های قرچک، ورامین و پیشوا اختصاص داد.
منبع خبر : iribnews.ir