نگرانی از اوج گیری مجدد کرونا در آلمان

نگرانی از اوج گیری مجدد کرونا در آلمان
وزیر بهداشت آلمان می‌گوید: این کشور در آستانه چالش بسیاری دشواری از موج تابستانی کرونا قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir