اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری‌های دانش بنیان

اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری‌های دانش بنیان


اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان - خبرگزاری مهر

اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان - خبرگزاری مهر

اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان - KhabarNews

اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان - KhabarNews
اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان

اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی به حمایت از اقتصاد دانشبنیان

اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی به حمایت از اقتصاد دانشبنیان
اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان - خبرگزاری مهر

استاندار فارس : افزایش بهرهوری با بروز کردن تولید فناوری - برنا

استاندار فارس : افزایش بهرهوری با بروز کردن تولید فناوری - برنا
www.mehrnews.com › news › اختصاص-۱۰-درصد-از-...

۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پارک علم و فناوری استان فارس اختصاص ...

۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پارک علم و فناوری استان فارس اختصاص ...
شیراز - استاندار فارس گفت: ۱۰ درصد از بودجه استان فارس به فناوری های دانش بنیان اختصاص یافته است و باید توجه ویژه ای به این مهم داشت.

معرفی ۳۵۰۰ شرکت دانشبنیان به ۶ بانک عامل برای دریافت تسهیلات ...

معرفی ۳۵۰۰ شرکت دانشبنیان به ۶ بانک عامل برای دریافت تسهیلات ...
اختصاص ۱۰ درصد از بودجه فارس به فناوری های دانش بنیان - KhabarNews

"برج فناوری فارس" دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد - خبرگزاری تسنیم

"برج فناوری فارس" دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد - خبرگزاری تسنیم
khabarnews.com › اختصاص-۱۰-درصد-از-بودجه-فارس-...

تشکیل شورای فضای مجازی استان فارس - خبرگزاری موج

تشکیل شورای فضای مجازی استان فارس - خبرگزاری موج
استاندار فارس گفت: ۱۰ درصد از بودجه استان فارس به فناوری های دانش بنیان اختصاص یافته است و باید توجه ویژه ای به این مهم داشت.

استاندار فارس : افزایش بهرهوری با بروز کردن تولید فناوری - صاحبخبر

استاندار فارس : افزایش بهرهوری با بروز کردن تولید فناوری - صاحبخبر
اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی به حمایت از اقتصاد دانشبنیان
منبع خبر : yjc.news