انفجار در حوالی یک کلیسا در ماکاسار

انفجار در حوالی یک کلیسا در ماکاسار
در حوالی یک کلیسا در ماکاسار مرکز استان سولاسی جنوبی در اندونزی انفجار رخ داد.
منبع خبر : iribnews.ir