افزایش دو درصدی مصرف برق با لغو قانون تغییر ساعت

افزایش دو درصدی مصرف برق با لغو قانون تغییر ساعت
مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران گفت: لغو تغییر ساعت موجب افزایش حدود دو درصدی مصرف برق در ساعات اوج مصرف و افزایش یک درصدی در بخش انرژی می شود.
منبع خبر : iribnews.ir