آمریکا در زمینه تلاش برای تحقق صلح در یمن جدی نیست

آمریکا در زمینه تلاش برای تحقق صلح در یمن جدی نیست
سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن در سخنانی گفت: آمریکایی ها در زمینه تلاش برای تحقق صلح در یمن جدیت ندارند.
منبع خبر : mehrnews.com