افزایش ۳۰ درصدی صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران

افزایش ۳۰ درصدی صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران
وزیر بهداشت از افزایش ۳۰ درصدی صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاران و نیز گسترش واحد‌های آموزش به بیمار و پرستار پیگیر خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir