پرداخت بیش از ۸۶۰ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن

پرداخت بیش از ۸۶۰ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن
سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۶۰ هزار وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن پرداخت شده است.
منبع خبر : iribnews.ir