آسمانی شدن پدر شهیدی در قلعه رئیسی

آسمانی شدن پدر شهیدی در قلعه رئیسی
پدر شهید ناصر اژدر از شهدای والا مقام شهر قلعه رئیسی به فرزند شهیدش پیوست.
منبع خبر : iribnews.ir