سرجوخه ، قصه جوخه ها و گلونی های ترور

سرجوخه ، قصه جوخه ها و گلونی های ترور
گفتگو با جاسوسان واقعی موساد در فیلم سرجوخه که امنیت ملی کشور را نشانه گرفته بودند ، غافل از اینکه روی تور سرویس های اطلاعاتی ایران قدم می زدنند.
منبع خبر : iribnews.ir