فعالیت ۸۲۰ مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در خوزستان

فعالیت ۸۲۰ مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در خوزستان
مدیرکل بهزیستی خوزستان از فعالیت ۸۲۰ مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در استان خبر داد.
منبع خبر : yjc.news