راهکار‌های ایمنی در برابر سیلاب

راهکار‌های ایمنی در برابر سیلاب
راهکار‌های ایمنی در برابر سیلاب از زبان رئیس مرکز اورژانس فارس را بخوانید.
منبع خبر : yjc.news