بوکسور تیم تهران: بهای داور‌ها به میزبان مسابقات

بوکسور تیم تهران: بهای داور‌ها به میزبان مسابقات
کاپیتان تیم ملی بوکس گفت: داوری‌ها کمی به میزبان بیشتر بها می‌دهند، اما نباید گفت ناداوری است.
منبع خبر : iribnews.ir