پرداخت وام ودیعه فرزند سوم سرعت بیشتری می‎‌گیرد

پرداخت وام ودیعه فرزند سوم سرعت بیشتری می‎‌گیرد
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، گفت: در صورت ایجاد امکان استعلام وضعیت مسکن متقاضیان توسط وزارت راه و شهرسازی، پرداخت وام ودیعه فرزند سوم سرعت بیشتری میگیرد.
منبع خبر : iribnews.ir