راهبرد‌های مقاومت یمن در برابر اشغالگران درازمدت است

راهبرد‌های مقاومت یمن در برابر اشغالگران درازمدت است
صدرالحسینی کارشناس مسایل بین الملل: اقدامات تاکتیکی مقاومت یمن به عملیات بزرگ و تاثیر گذار تبدیل شده است
منبع خبر : iribnews.ir