سازمان ملل کشورهاي تحريم شده را در پرداخت حق سهميه ياري کند

سازمان ملل کشورهاي تحريم شده را در پرداخت حق سهميه ياري کند
سخنگوی وزارت خارجه: دبیرکل سازمان ملل شرایط ویژه کشورهای مواجه شده با تحریم های غیرقانونی را به طور خاص مدنظر قرار دهد و از ياري این کشورها برای پرداخت سهمیه خود خودداري ننمایند.
منبع خبر : iribnews.ir