افزایش شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی در دستور کار دولت

افزایش شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی در دستور کار دولت
بر اساس مصوبه دولت در حوزه کشاورزی، تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشاورزی در کشور باید به ۲۰ درصد کل شرکت‌ها برسد.
منبع خبر : iribnews.ir