نیکزاد: شرکت‌های ایرانی با ارائه تجربیات می‌توانند در بازسازی سوریه کمک کنند

نیکزاد: شرکت‌های ایرانی با ارائه تجربیات می‌توانند در بازسازی سوریه کمک کنند
نایب رئیس مجلس گفت: موضوعات اقتصادی و تجاری و حضور شرکت‌های ایرانی و همچنین ارائه تجربیات بازسازی در حوزه زیربنایی جزو زمینه‌های تعامل ایران و سوریه است.
منبع خبر : yjc.news