۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می شود

۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می شود
معاون وزیر جهاد کشاورزی در مازندران اعلام کرد : متوسط نیاز برنج حدود سه میلیون تن است و ۷۰ درصد از این مقدار خوشبختانه در داخل تولید می شود.
منبع خبر : iribnews.ir