فعالان حوزه کتاب برای آموزش و تقویت تولید محتوا، برنامه ریزی کنند

فعالان حوزه کتاب برای آموزش و تقویت تولید محتوا، برنامه ریزی کنند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید دسترسی عادلانه و عمومی به کتاب را فراهم کنیم؛ جمع فرهیخته کنونی باید تولید محتوا را آسیب‌شناسی کند.
منبع خبر : iribnews.ir