انقراض ماهی پوزه پارویی چینی اعلام شد

انقراض ماهی پوزه پارویی چینی اعلام شد
ماهی پوزه پارویی چینی (شمشیر ماهی چینی) , که به عنوان "فسیل زنده در رود یانگ تسه" شهرت دارد، به طور رسمی منقرض اعلام شد.
منبع خبر : iribnews.ir