ماجرای تجمع صنفی کارگران در مس سونگون ورزقان

ماجرای تجمع صنفی کارگران در مس سونگون ورزقان
ماجرای حمله به کارگران شرکتهای پیمانکاری مس سونگون که رسانه های معاند ادعا می کنند چیست؟
منبع خبر : iribnews.ir