دوچرخه‌سوار ایران‌گرد اردبیلی وارد زادگاهش شد

دوچرخه‌سوار ایران‌گرد اردبیلی وارد زادگاهش شد
اردبیل- دوچرخه‌سوار جهان‌گرد و ایران‌گرد اردبیلی بعد از ۳ ماه سفر به شهرهای مختلف، به زادگاهش اردبیل وارد شد.
منبع خبر : mehrnews.com