موافقت رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک ملی

موافقت رئیس جمهور برای تسویه بدهی دولت به بانک ملی
مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که رئیس جمهور بر تسویه بدهی دولت به این بانک تاکید کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir