موفقیت نشست آستانه در شرایط حساس منطقه

موفقیت نشست آستانه در شرایط حساس منطقه
وزیر امور خارجه کشورمان گفت بیانیه پایانی آستانه حاکی از موفقیت این نشست در شرایط حساس منطقه‌ای و شرایط بحران در اوکراین است.
منبع خبر : iribnews.ir