بازدید امیر سرلشکر موسوی از پایگاه هوایی وحدتی دزفول

بازدید امیر سرلشکر موسوی از پایگاه هوایی وحدتی دزفول
فرمانده کل ارتش با حضور در پایگاه وحدتی دزفول توان رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
منبع خبر : iribnews.ir