تعطیلی رادیو بی بی سی فارسی و عربی

تعطیلی رادیو بی بی سی فارسی و عربی
سروس جهانی بی بی سی در بیانیه ای اعلام کرد که رادیو بی بی سی فارسی و عربی تعطیل می شوند.
منبع خبر : mehrnews.com