کودکان مبتلا به سوء تغذیه زیر چتر حمایت کمیته امداد

کودکان مبتلا به سوء تغذیه زیر چتر حمایت کمیته امداد
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال ۱۶ میلیارد ریال در راستای بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال در استان هزینه شده است.
منبع خبر : yjc.news