پرداخت خسارت ناشی از نوسانات برق تا پایان خرداد (ارتباط تلفنی - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶)

پرداخت خسارت ناشی از نوسانات برق تا پایان خرداد (ارتباط تلفنی - پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶)
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان شرکت توانیر گفته بیمه، خسارات ناشی از نوسانات برق رو که در تابستان سال گذشته رخ داده تا پایان خرداد پرداخت میکند. برای اطلاع از جزئیات این خبر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای یاقوتی. آقای یاقوتی سلام ...
منبع خبر : iribnews.ir