بازدید اصحاب رسانه از کمپ ترک اعتیاد خاوران

بازدید اصحاب رسانه از کمپ ترک اعتیاد خاوران
اصحاب رسانه صبح امروز از کمپ ترک اعتیاد مردان بالای ۶۵ سال و همچنین از منطقه کوه سنگی مرکز تجمع معتادین که امروز بطور کامل پاکسازی شده بود بازدید کردند.
منبع خبر : iribnews.ir